ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์และภาษา บีซีซี

   69/22 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน
   อำเภอเมือง, นนทบุรี 11000
   โทรศัพท์ 02-952-5861
   โทรสาร 02-952-6676

   BCC Computer&Language

   69/22 Ngamwongwan Rd. Bang khen,
   Nonthaburi 11000
    Tel. 02-952-5861
    Fax 02-952-6676